Elhunyt Baternay Ágota nővér

Szentségekkel megerősítve elhunyt Dr. Baternay Ágota RSCJ (1931. június 3. Munkács – 2013. augusztus 9. Budapest), a Szent Szív Társaság tagja, Sacré Coeur nővér.

Középiskolai tanulmányait a Sacre Coeur nővérek budapesti iskolájában, a Sophiánumban végezte. 1949-ben lépett be a Szent Szív Társaságba, de rövidesen társaival a megváltozott politikai helyzet miatt az ország elhagyására kényszerült. Örökfogadalmát 1958-ban Rómában tette le.

Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, ahol PhD minősítést szerzett történelemből. Ugyanott államvizsgázott filozófia-pszichológia és francia szakon. Teológiai tanulmányait a grazi egyetemen és Rómában a Pápai Szentírás-tudományi Intézetben végezte, ahol bibliai szaklicenciátust szerzett. Felnőttképzési pályafutását a 70-es években kezdte el. A grazi egyházmegye felnőtt képző intézménye keretében is közreműködött programok lebonyolításában. 1981-ben felkérik a bécsi egyházmegye felnőttképző központjának vezetésére. 1982-ben meghívást kap a Katolikus Nőmozgalom elnökségébe. Mint annak felnőttképzési referense dolgozta ki azt az önismereti, személyiségfejlesztő programot, amely azóta is sikeres modulja a katolikus nőmozgalmak képzési programjainak. 1986-89 között az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség (FEECA) alelnöke volt. 1988 áprilisában nyílt először alkalma Magyarországon arra, hogy felnőttképző szakemberekkel találkozzon, egy, a FEECA által megrendezett szeminárium keretében Leányfalun. Ekkor az osztrák katolikus egyház felnőttképzését összefogó csúcsszervnek a tagja és a teológiai bizottságban is dolgozik.

Véglegesen Magyarországra a rendszerváltozás után tért vissza. Tevékeny közreműködésének köszönhetően épülhetett fel a rend két közösségi háza Budán, mely lehetővé tette az új magyar hivatások megfelelő szintű képzését.

Baternay Ágota munkásságára két fő irány jellemző: lelkigyakorlatok elsősorban nők számára, és a nők személyiségét fejlesztő tréningek vezetése. 1994 óta a SOPHIA (szerzetesnők teológiai főiskolája) alapító igazgatója volt, munkássága eredményeképpen ma közel száz szerzetes végezheti diplomásként munkáját. Haláláig ugyanott, akkreditálatlan teológiai kurzusok szervezője és az 1995-ben alakult Keresztény Női Felnőttképzési Egyesület (KNFE 1995) vezetője. Irányítása alatt 1993 óta Budapesten sikeresen működtet a nők számára önismereti programot. Kidolgoztak egy referensképző modult, amelynek elvégzésével a képzett munkatársak csoportvezető felnőttképzőkké váltak. Ezt a 90-es évek derekától Erdélyben is folytatták. A KNFE a KIFE tagszervezete és ennek következtében folyamatosan részt vett a KIFE életében, a KIFE elnökségének volt tagja.

2010-ben Kerkai díjban részesült.

„Szomorkodunk, de nem úgy, mint akiknek nincs reményük. Isten adjon Ágotánknak most már örök békességet, teljes életet! Ezért imádkozom már napok óta, amióta több forrásából is tudtam állapotáról. Igen értékes testvérünk távozott személyében. Mi, a katolikus magyar egyház szerzetesrendjei, hálás szeretettel köszönhetjük meg Istennek azt a szorgalmas, okos, előrelátó szolgálatot, amellyel Ágota nővér megajándékozott bennünket. Nagyon tiszteltem, szerettem őt és értékeltem munkáját, minden lépése fontos volt a nők, a szerzetesnők és közösségeink érdekében. Ezért is voltam magam mindig partnere, segítsége, ha arra szüksége volt munkájában” – Várszegi Asztrik OSB.

 

Temetéséről később intézkednek.