Elindult a szerzetesi információs térkép

A szerzetesek térképe sok információt tartalmaz:

Fel lehet fedezni, hogy a Magyarországon és magyarországi központtal működő rendek

– hol élnek, hol alkotnak közösséget,

– hol működtetnek különféle oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket.

http://terkep.szerzetesek.hu/

www.szerzetesek.hu

 

 

 

Fel lehet fedezni, hogy egy rendnek
ki az alapítója,
milyen a lelkisége és mi a belső mozgatórugója,
hány tagja van Magyarországon,
hol a központja és hogyan lehet őket elérni.

 

Az információk természete:

– Nagyon sok információ vált elérhetővé ezen a térképen. Eddig ezen adatokhoz nagyon sok helyről lehetett csak hozzáférni, ha egyáltalán meg lehetett találni azokat.

– Az adatok folyamatos frissítésre szorulnak, így a térkép is. Folyamatosan frissítjük, alakítjuk az élet alakulását követve. Jelenleg a 2014. január 1-je szerinti helyzetet mutatja, de márciusban várható a 2015. január 1-je szerinti helyzet megjelenítése.

– Az életet nem tudja pontos kategóriákba rendezni az adathalmaz, de megpróbáltuk, s ha kell, javítunk rajta.

 

Az élet, a Szentlélek működése túllép, átlép a kategóriákon. Sok esetben így jártunk e térkép szempontjaival is. Persze, folyamatosan tisztázzuk, pontosítjuk, de előre látható: soha nem tud eléggé pontos lenni.

 

Az információk mögött:

„Szemüvegként” használhatjuk Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét!

Ha mint térképre nézünk rá, akkor is igen gazdag világ tárul a szemünk elé. De jó tudni, hogy egy-egy térképpont mögött Istennek odaadott szerzetesi életek, szolgálatok rejtőznek.

– Lehet, hogy épp fiatalos lendület;

lehet, hogy épp a megújulás, a korunk kihívásaira adandó válasz útkeresése;

lehet, hogy épp a történelem megpróbáltatásait és lehetőségeit átélők hálaadó hangja;

lehet, hogy épp annak a belső küzdelme és fontolgatása, hogy az adott közösség Magyarországon eltűnik-e a térképről.

 

– Lehet, hogy épp tanítás folyik;

lehet, hogy épp lelkivezetés vagy személyes beszélgetés;

lehet, hogy épp betegeket ápolnak vagy látogatnak;

lehet, hogy épp hajléktalanokat látnak el;

lehet, hogy épp idősek vagy fogyatékkal élők gondozása zajlik;

lehet, hogy épp egy lelkigyakorlat kezdődik;

lehet, hogy épp ostyát sütnek vagy gyertyát öntenek;

lehet, hogy épp egy kollégiumi vagy plébániai közösségteremtő alkalom zajlik; lehet, hogy épp...

 

– Lehet, hogy épp az eucharisztiát ünneplik;

lehet, hogy épp zsolozsmáznak;

lehet, hogy épp a rózsafüzért imádkozzák;

lehet, hogy épp a Szentírást olvassák;

lehet, hogy épp szentségimádás folyik;

lehet, hogy épp meditálnak;

lehet, hogy épp személyes imádságban vannak;

lehet, hogy épp a világ békéjéért imádkoznak;

lehet, hogy épp...

 

A Szerzeteselöljárók Irodájának munkatársai nevében sok örömet, felfedezést kívánok a térkép használatához!

Ulrik Monika nővér

 

Csatolmány: