Irgalmasrendiek az új boldogok sorában

Huszonnégy Betegápoló Irgalmasrendi szerzetest is boldoggá avatnak október 13-án, vasárnap a Spanyolországi Tarragona városában. Ferenc pápa képviseletében Angelo Amato bíboros, a Vatikán Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa 93 püspök jelenlétében avatja boldoggá a spanyol polgárháború 522 katolikus vértanúját. A történelmi eseményen Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője is részt vesz.

 

 

Juan Antonio Martínez Camino, a Spanyolországi Püspöki Konferencia (CEE) főtitkára a szabadtéri szertartás előtt azt kérte a Szentszéktől, hogy ne a spanyol polgárháború, hanem a 20. század mártírjainak tekintse az 522 katolikus áldozatot. A jezsuita püspök a dél-amerikai katolikus hírügynökségnek (ACI) hangsúlyozta: nem engedik be sem a transzparenseket, sem a zászlókat, mert nem politikai eseményre, hanem történelminek számító vallási szertartásra készülnek, hiszen még nem avattak boldoggá egyszerre ennyi mártírt.

A spanyol polgárháború vérengzései 1936 és 1939 között mintegy 1,2 millió ember életét követelték. A Szovjetunió támogatását élvező köztársasági kormány politikájának egyik jellemzője a szisztematikus keresztényüldözés volt, aminek több mint 7 ezer pap valamint férfi és női szerzetes esett áldozatául, és nem kímélték a világi hívők életét sem. A legkegyetlenebb módon legyilkolt ártatlan áldozatok között volt az a kilencvenöt irgalmasrendi szerzetestestvér is, akik közül vasárnap huszonnégyet boldoggá avatnak. Másik hetvenegy szerzetes társukat még 1992. október 25-én II. János Pál pápa avatta boldoggá.

A Betegápoló Irgalmasrend hagyományaihoz híven sohasem politizált, ezért a harcok kezdetén a testvérek még reménykedtek abban, hogy a polgárháborúhoz való semleges hozzáállásuk majd védelmet nyújt nekik és betegeiknek. A borzalmak azonban őket sem kímélték, mivel az irgalmasrendi testvérek nem hagyták cserben szerencsétlen betegeiket, így ők maguk is a vérengzések áldozataivá váltak. Hősi tanúságot téve hivatásukról és Jézus Krisztusról, akinek példáját követve a legdrágábbat, életüket áldozták embertársaikért. Voltak olyan irgalmasrendi közösségek is, amelyeket a szerzetesek megalázása, bebörtönzése és kínzása után teljesen likvidáltak.

A milicisták által megszállt kórházakban megtiltották az imát és az eucharisztia ünneplését. Az ott maradt testvérek a tilalom ellenére utolsó leheletükig együtt imádkoztak rendtársaik, betegeik és üldözőik lelki üdvéért. Az egyháztörténelmi eseményen a Spanyolországból eredő, mind az öt kontinensen, a világ 51 országában 236 szerzetesközösséggel jelen lévő Betegápoló Irgalmasrend vezetői is részt vesznek, hogy fejet hajtsanak testvéreik előtt.

 

A Betegápoló Irgalmasrend pápai jogú férfi szerzetesrend, keresztény testvérek szerzetesi ima- és életközössége. A Betegápoló Irgalmasrend soraiba több mint ezer irgalmasrendi testvér tartozik, a rend világszerte összesen közel 300 gyógyító-ápoló intézményben, 40 000 munkatárssal és majd 8000 önkéntes segítővel áll a betegek és a szegények szolgálatában.

Az Irgalmasrend alapítója Juan de Ciudad, azaz Istenes Szent János (1495–1550), aki beteg, fogyatékos és a társadalom peremére szorult embertársai gyógyítására, ápolására szegődött. E tevékenység halála után misszióként továbbélt, majd a pápa szerzetesrendként ismerte el. Istenes Szent János örökségének jegyében a Betegápoló Irgalmasrend ma a világban – így Magyarországon is – egészségügyi és szociális intézményeket működtet, és irgalmas szolgálattal segíti a rászorulókat.

Küldetésük – a felebaráti szeretet gyakorlása – Isten személyes hívásán alapul. A szerzetestestvérek képzettségeiknek megfelelő munkahelyeken, ápolóként, terapeutaként, lelkigondozóként, orvosként, gyógyszerészként a rend saját egészségügyi és szociális intézményeiben dolgoznak.

A „minőség, spiritualitás, elfogadás, felelősség és hospitalitás”, azaz a Betegápoló Irgalmasrend küldetésének alapértékeivel összhangban működnek a rend magyarországi kórházai is Kozma Imre atya, a rend magyarországi képviselője vezetésével (Budai Irgalmasrendi Kórház; Pécsi Irgalmasrendi Kórház; Váci Irgalmasrendi Kórház, Érdi Szent József Otthon). Az irgalmasrendiek sajátos fogadalma, a hospitalitas megélése által a rend és intézményei napjainkban is a szegényeket és a betegeket szolgálják.

„A rendünk küldetését meghatározó hospitalitas szellemében kötelességünk korunk kihívásaival szembenézni, és a segítségre szorulókat szolgálatunk középpontjába állítani. A hospitalitas a »vendégszeretet« szóval fordítható magyarra. Gazdag tartalma jelenti a segítséget kereső emberekhez történő odafordulást, fenntartások és feltétel nélkül, hogy a jó valóban kifejthesse hatását. Ennek magas szakmai színvonalon kell megtörténnie, amit Istenes Szent János emberképének megfelelően kiegészít az emberséges magatartás és az emberek lelki igényével való törődés” – összegezte a Betegápoló Irgalmasrend karizmáját Kozma Imre atya.

 

A boldoggá avatás hivatalos honlapja: http://www.beatificacion2013.com/

 

A Betegápoló Irgalmasrend közlemény alapján.

(Vatikáni Rádió)