Rendalapítójukat ünnepelték a piarista nővérek Erdélyben

A piarista nővérekre figyelt a nagykárolyi közösség Boldog Celestina Donati ünnepén

Tisztelők, barátok, a jó ügy megvalósulásának örvendők csatlakoztak a piarista nővérekhez, rendalapítójuk ünnepén, Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József-templomban tartott szentmisén.

 

 

 

A főcelebráns Schönberger Jenő püspök a szentmise elején Boldog Celestina Donatiról elmondta, hogy a világ sok kegyelmet kapott az ő közvetítésével, de szólt a jubileumi évről is, amelyben a hit, valamint az Isten iránti szeretet megerősödését reméli.

Az evangélium után Kanti Ágnes, a Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér újította meg fogadalmát egy évre (és lépett ezzel a rend kötelékében a második évébe), majd a nővérek közösen is megújították Istennek szenteltségüket.

Ezt követően mondott prédikációt Egeli Ferenc püspöki titkár a szentek példájára tekintve: „Isten, és az ő megbízásából az egyház azért állít elénk szenteket, hogy bennük példaképekre és segítőtársakra találjunk. A szentekben egyrészt megfigyelhetjük, hogyan lehet eljutni az egyszerű, hétköznapi embereknek az életszentségre, elleshetjük tőlük, hogyan járták végig földi életútjukat, hogyan küzdöttek meg a nehézségekkel. Másrészt a szenteken keresztül Isten elé terjeszthetjük minden ügyes, bajos dolgunkat, és segítő közbenjárásuk, pártfogásuk révén több erővel és sikerrel küzdhetjük le saját életünk nehézségeit.”

Boldog Celestina Donati életét tekintve a gyerekekhez való viszonyulását ajánlotta a híveknek követendő példaként. Mint mondta, a piarista nővérek Nagykárolyban is Celestina anya útján járnak, amikor család-típusú otthonokban nevelik a gyermekeket: „Celestina anya a gyermek Jézust és a gyermek Máriát látta meg a gondjaira bízottakban, úgy fordult feléjük. (...) Tőle megtanulhatjuk, hogyan kell helyesen befogadni, elfogadni és nevelni a gyerekeket. Ez Jézus szavaira támaszkodik: ha valaki befogad az ő nevében egy gyermeket, őt magát fogadja be. Boldog Celestina anya, köztünk élő szent, a mi mennyben lakó testvérünk, aki többek között erre is akar tanítani, rávezetni bennünket.”

 

http://www.szatmariegyhazmegye.ro

2014. március 18.